معرفی سفیر یا نمایندگی
روابط اقتصادي دوجانبه

جدول اجلاس و کمیسیون های مشترک برگزار شده بین دو کشور

 

 • اردیبهشت 1375 نخستین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • اسفند 1375 دومین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • مهر 1377 سومین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • آذر 1378 چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک
 • خرداد 1380 پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • بهمن 1382 اولین نشست کمیته عالی سیاسی - اقتصادی و ششمین اجلاس کمیسیون مشترک
 • بهمن 1383  دومین نشست کمیته عالی سیاسی - اقتصادی و هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • اسفند 1384 سومین نشست کمیته عالی سیاسی - اقتصادی  و هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • اسفند 1385 چهارمین نشست کمیته عالی سیاسی - اقتصادی و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • اسفند 1386 دهمین اجلاس کمیسیون مشترک
 • اسفند 1387 یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک 
 • تیر 1388 هفتمین نشست کمیته عالی سیاسی  - اقتصادی 
 • دیماه 1388  هشتمین نشست کمیته عالی سیاسی - اقتصادی 
 • اردیبهشت 1389 دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک
 • اسفند 1389 سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک
 • آبان 1390 چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک 

 

جدول اهم توافقنامه های امضاء شده بین دو کشور

 

 • موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری سال 1376
 • موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف سال 1375
 • تفاهم نامه همکاری مراکز نمایشگاهی دو کشور سال 1386 ( تاریخ آخرین تمدید)
 • یادداشت تفاهم همکاری در زمینه استاندارد و حفظ کیفیت سال 1384
 • یادداشت تفاهم جهانگردی و زیارتی سال 1382
 • یادداشت تفاهم اتاقهای بازرگانی سال 1376
 • موافقتنامه حمل و نقل هوایی سال 1375
 • موافقتنامه بازرگانی سال 1375
 • موافقتنامه ترجیحات تجاری سال 1384
 • موافقتنامه حمل و نقل دریایی سال 1378
 • موافقتنامه حمل و نقل جاده ای سال 1363
 • موافقتنامه حمل و نقل ریلی 1379
 • تشکیل کمیته سرمایه گذاری سال 1385
 • چهارچوب موافقتنامه تاسیس بانک در سوریه سال 1384
 • موافقتنامه های همکاریهای گمرکی سال 1383
 • موافقتنامه تجارت آزاد سال 1389
 • موافقتنامه تاسیس شورای مشترک بازرگانان دو کشور سال 1386
 • موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دو کشور سال 1393

 

جدول نمایشگاههای برگزار شده بین دو کشور

 

 • نمایشگاه اختصاصی کالاهای مصرفی سوریه در تهران سال 1382
 • پنجاه و یکمین نمایشگاه بین المللی سوریه سال 1383
 • پنجاه و دومین نمایشگاه بین المللی سوریه سال 1384
 • نمایشگاه بین المللی ساختمان در سوریه سال 1385
 • نمایشگاه بین المللی بازرگانی در سوریه سالهای  1385 و 1386
 • نمایشگاه بین المللی مواد غذایی در تهران سال 1387
 • نمایشگاه بین المللی موتور شو در سوریه سالهای 1387 و 1388 
 • پنجاه و ششمین نمایشگاه بین المللی سوریه 1388
 • پنجاه و هفتمین نمایشگاه بین المللی سوریه 1389
 • نمایشگاه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در سوریه سال 1389
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر